lyutzerna1Люцерната e основната тревнофувражна култура у нас, което се дължи на нейните биологични и стопански особености-висока продуктивност, качество на зелената маса и сеното, дълготрайност, възможност за пълно механизиране на отглеждането и прибирането, ниска себестойност на продукцията и др.

Освен като фураж люцерната има и определено агротехническо значение. Поради мощно развитата си коренова система тя натрупва в почвата голямо количество органична маса, богата на азот, желязо, калций и други хранителни за растенията вещества.

С надземната биомаса се изнасят сравнително големи количества соли и люцерната може да се използва като средство против засоляването на почвата в поливните райони. Тези нейни качества насочиха вниманието ни към експеримент за комбинирано засаждане на пауловния и в междуредията люцерна. За сега експериментите протичат успешно като двете растения видимо се допълват!

Блог Паyловния.бг

Няма намерени новини

Новини от Паyловния.бг

Няма намерени новини

Рецепти от Лимец

Няма намерени новини

Велбой ЕООД

Велбой ЕООД

гр. Пловдив, 4003

ул. Стоил войвода 4

Phone (+1) 0888 69 80 10
email office@velboy.com
web www.velboy.com

©2010. Велбой ЕООД.
Back to Top