lyutzerna1Люцерната e основната тревнофувражна култура у нас, което се дължи на нейните биологични и стопански особености-висока продуктивност, качество на зелената маса и сеното, дълготрайност, възможност за пълно механизиране на отглеждането и прибирането, ниска себестойност на продукцията и др.

Освен като фураж люцерната има и определено агротехническо значение. Поради мощно развитата си коренова система тя натрупва в почвата голямо количество органична маса, богата на азот, желязо, калций и други хранителни за растенията вещества.

С надземната биомаса се изнасят сравнително големи количества соли и люцерната може да се използва като средство против засоляването на почвата в поливните райони. Тези нейни качества насочиха вниманието ни към експеримент за комбинирано засаждане на пауловния и в междуредията люцерна. За сега експериментите протичат успешно като двете растения видимо се допълват!

Велбой ЕООД

Велбой ЕООД

гр. Пловдив, 4003

ул. Стоил войвода 4

Phone (+1) 0888 69 80 10
email office@velboy.com
web www.velboy.com

©2010. Велбой ЕООД.
Back to Top