Велбой ЕООД е млада, бързоразвиваща се фирма в областта на вноса, търговията и дистрибуцията на агропрепарати, помощни материали за селското стопанство и препарати за био-земеделието. От 2009г. Велбой ЕООД предлагa на българския и международен пазар фиданки и разсади бързорастящи дървета от видовете Paulownia elongata и Paulownia tomentosa, както и техния студоустойчив хибрид. Екип от специалисти на фирмата също така извършва и всички услуги по изграждането и поддръжката на плантации от тези видове, с цел производство на дървесина или биомаса. От 2011г. Велбой ЕООД стартира програма за био-земеделие, като първата култура за посев е древното жито - лимец. Фирмата разполага с големи опитни полета и лаборатория.

Велбой ЕООД

Велбой ЕООД

гр. Пловдив, 4003

ул. Стоил войвода 4

Phone (+1) 0888 69 80 10
email office@velboy.com
web www.velboy.com

©2010. Велбой ЕООД.
Back to Top